• KAMIENKOVÉ POVRCHY
  • ZÁMKOVÉ DLAŽBY A GABIÓNY

CityStone Light

Povrch CITYSTONE LIGHT je riečny lámaný kamienok, niekoľkokrát praný, frakcia 4-8 mm. Výhodou je veľká drenážnosť v porovnaní s ostatnými materiálmi.

Povrch CityStone Light využívame všade tam, kde je kladený dôraz na vyšší stupeň protišmykovosti a drenážnosti v porovnaní s ostatnými materiálmi, preto je využívaný predovšetkým na plochy občianskej vybavenosti. (exteriéry – parky, chodníky, verejné priestranstvá, lesoparky, sadové plochy). Neodporúča sa pre chôdzu bosou nohou.

  • pre pochôdze plochy je 1,5 cm, pre plochy pojazdné 2cm
  • 4-8 mm
  • exteriér
Druh kameniva Hrúbka Cena s DPH za m2 (kameň + epoxid) Cena s DPH za m2 ( kameň + epoxid UV) Dostupnosť
CityStone Light pochôdzne plochy 1,5cm 28,18 € - SKLADOM
CityStone Light (pre vozidlá do 3,5 tony) 2cm 40,31 € - SKLADOM