• KAMIENKOVÉ POVRCHY
  • ZÁMKOVÉ DLAŽBY A GABIÓNY

Giallo Siena

Kamenný koberec bielo-žltej (kukuričnej) farby.

  • 5-8 mm
Druh kameniva                 Hrúbka ​Cena s DPH za m2 (kameň+epoxid) ​Cena s DPH za m2 (kameň+epoxid UV)

DOSTUPNOSŤ

Gialo Siena pochôdzne plochy 1 cm 26,56 € 35,96€ do 7 dní
Gialo Siena (pre vozidlá do 3,5 t) 2 cm 53,12 € 62,52€ do 7 dní
Gialo Siena - stena 0,8 cm 39,25€ 77,88€ do 7 dní