• KAMIENKOVÉ POVRCHY
  • ZÁMKOVÉ DLAŽBY A GABIÓNY

MADEIRA 2-4

Kamenná drť pre pokládku kamenného kobereca z prírodného riečneho kameňa.

  • 2-4 mm
Druh kameniva                 Hrúbka ​Cena s DPH za m2 (kameň+epoxid) ​Cena s DPH za m2 (kameň+epoxid UV)

DOSTUPNOSŤ

Madeira pochôdzne plochy 1 cm 12,66 € - do 7 dní
Madeira (pre vozidlá do 3,5 t) 2 cm 25,32 € - do 7 dní
Madeira - stena 0,6 cm 24,11€ - do 7 dní