• KAMIENKOVÉ POVRCHY
  • ZÁMKOVÉ DLAŽBY A GABIÓNY

Nero Ebano

Povrch NERO EBANO je mramorový kamienok čiernej farby, frakcia 2-4 alebo 4-7 mm, pre použitie v interiéri, exteriéri a na zvislú i vodorovnú plochu.

Povrch NERO EBANO je vhodný pre plochy pochôdze v interiéri a exteriéri (chodníky, okolia bazénov) aj pre plochy pojazdné (príjazdové cesty, vjazdy do garáží, státia pre autá). Odporúčame taktiež pre zvislé plochy (schody, schodiská).

  • pre pochôdze plochy je 1 cm, pre plochy pojazdné od 2 cm. Ponuka je rozšírená o frakciu 2-4mm, ktorú odporúčame pre využitie v interiéri a už od hrúbky 0,8 cm.
  • 2-4 mm / 4-7 mm
  • interiér / exteriér / stena
Druh kameniva Hrúbka Cena s DPH za m2 (kameň + epoxid) Cena s DPH za m2 ( kameň + epoxid UV) Dostupnosť
Nero Ebano pochôdzne plochy 1cm - 26,31 € Do 3 dní
Nero Ebano (pre vozidlá do 3,5 tony) 2cm - 52,62 € Do 3 dní
Nero Ebano - stena 0,7cm - 65,22 € Do 3 dní